Automatisering av regnskap – slik vil kunstig intelligens forandre din arbeidshverdag

Glem rutineoppgaver og kjedelige tidstyver, regnskap blir aldri det samme igjen. Med Bilagsfabrikken kan du automatisere opptil 95% av dine inngående bilag og dermed spare mye verdifull tid.

En yrkesgruppe som har vært i kraftig endring i takt med digitaliseringen er regnskapsførerne. De som har omfavnet teknologien har flyttet regnskapet opp i skyen og effektivisert arbeidsoppgavene. Nå kommer verktøyet som vil føre de inngående bilagene for deg og spare deg for verdifull tid. Tid som du kan bruke på å gi økonomiske råd og hjelpe dine kunder enda bedre.

Automatisering av regnskap?

Ja, allerede nå kan maskinlæring og kunstig intelligens automatisere opptil 95% av bilagsbehandlingen. Maskinlæring er en variant av kunstig intelligens, og kort fortalt betyr det at systemet lærer seg å tolke store mengder av data og mønstre. Systemet leser altså strukturert data, lærer av det som blir rettet på og blir dermed gradvis flinkere til å forstå det som kommer inn.

Sammenlign gjerne maskinlæring med å lære seg et nytt språk. I starten kan du kun noen få ord. Etter hvert øker ordforrådet og din forståelse for språket, før du begynner å sette sammen setninger og prate mer og mer flytende. Jo mer du lærer, jo mer flyter det av seg selv.


Bilagsfabrikken frigjør tid for oss i Tandem, som gjør at vi kan gi enda flere lønnsomme råd til våre kunder!

Emilie Ekmalm, Tandem


Må ikke forveksles med regelstyrt automatisering

Om du har erfaring med tradisjonell regelstyrt automatisk bokføring fra Tripletex eller andre systemer, vet du at dette krever at noen i forkant nøyaktig har definert hvilke kriterier som må være møtt for at et bilag skal bli bokført etter bestemte regler og eventuelt bli automatisk bokført.

Bilagsfabrikken løser dette på en helt annen måte, ved å lese og lære av historikk, se mønstre og tolke data i bilag – og på bakgrunn av dette gi forslag til kontering av et bilag – uten at et menneske er involvert. Foreløpig støtter fabrikken kun EHF og fakturaformatet EHF/NELFO, men det jobbes med støtte for flere formater.

Sende faktura? Prøv Tripletex fakturaprogram i dag

Bilagsfabrikken er åpen

Automatisering av regnskap: Bilagsfabrikken gjør jobben for deg

Bilagsfabrikken er et verktøy som hovedsakelig er rettet mot deg som er regnskapsfører. Fabrikken gjør grovarbeidet for deg, takket være kunstig intelligens, og produserer betydelige besparelser både for deg og dine kunder. 

Bilagsfagbrikken er en del av deres strategi. Her kan du lese om hvordan regnskapsbyrået Lykketall bruker Bilagsfabrikken.

Når et bilag kommer inn registrerer systemet all nødvendig informasjon og går gjennom en kontroll- og godkjenningsprosess. De bilagene som må sendes videre til regnskapsfører blir skilt ut. Alle andre bilag, opptil 95%, vil føres automatisk etter kort tids bruk. 

Du slipper altså å gjøre det meste av den manuelle behandlingen av bilag, og kan heller fokusere på andre ting. 

Reduserer behandlingstiden

Behandling av bilag har blitt en tidstyv for mange regnskapsførere, og automatisering av regnskapet vil frigjøre verdifull tid. I gjennomsnitt tar det ca 3 minutter å behandle et bilag manuelt, med Bilagsfabrikken tar det kun noen sekunder. 


Med Bilagsfabrikken får jeg mer ro i arbeidshverdagen. Jeg vet at oppgavene er gjort og at ting blir mer riktig. Kundene er fornøyde fordi de er løpende oppdaterte og ajour.

Kristine, Lykketall


La oss ta utgangspunkt i at du mottar 700 inngående bilag i måneden. Det vil ta 35 timer å behandle manuelt dersom behandlingstiden er på 3 minutter pr bilag. Om antallet bilag som krever manuell behandling blir redusert til 70, vil den månedlige behandlingstiden bli kun 3,5 timer.

Tidsbesparelsen er enorm! I dette eksempelet blir det totalt 378 timer spart på ett år.

Det er verdifull tid som du kan bruke på andre ting.

Du sitter i førersetet

Bilagene som kommer inn til Bilagsfabrikken vil få en score basert på hvor sannsynlig det er at den automatiske behandlingen er korrekt. 

Automatisering av regnskap: Bilagsfabrikken gjør jobben

Dermed kan du fokusere på de bilagene som har en lavere score enn 100%. Men du har fremdeles mulighet til å kontrollere alle bilag som kommer inn. Slik bevarer du kontrollen, men du slipper å gjøre det tidkrevende og manuelle arbeidet. 

Slik kommer du i gang

Bilagsfabrikken er svært enkel å implementere. Du kobler den mot din Tripletex-bruker og velger hvilke av dine kunder som skal kobles på før maskinlæringen starter. Bilagsfabrikken leser da historikken til bilagsføringen som har blitt gjort tidligere, og dermed vil den lære seg å tolke nye bilag som kommer inn. Etter en økt på ca 30 minutter med en i vårt team er du i gang! 

Som vi skrev innledningsvis – automatisering av regnskap kommer til å forandre din arbeidshverdag. Så hva vil du bruke den nyvunnede tiden din på?

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!