Teknologi og kunstig intelligens endrer regnskapsbransjen

Hva vil skje med regnskapsføreryrket når kunstig intelligens og AI-automatisering tar over rutineoppgavene og effektiviserer arbeidet?

Det er ingen tvil om at digitaliseringen har endret næringslivet. Der det har blitt spådd at regnskapsføreryrket ville forsvinne i takt med utviklingen, ser vi heller at det er i ferd med å utvikle seg til en mer spennende rolle.

Bilagsfabrikken er en del av Tripletex – økonomisystemet anbefalt av regnskapsførere.

Bransje i konstant endring

Regnskapsføreryrket er i konstant endring, og nye teknologier automatiserer mange av de tradisjonelle oppgavene til en regnskapsfører.

Tidligere var rutinene svært manuelle og regnskapet ble arkivert i tjukke permer. Modernisering har ført oss over på skybaserte løsninger, der kvitteringene kan sendes direkte inn i systemet og regnskapet lagres digitalt. Alt var ikke bedre før.

Ved å utnytte mulighetene teknologien gir oss og endre måten vi jobber på, åpner det seg nye muligheter. 

Fra menneske til maskin

Regelstyrt automatisering innenfor regnskap har gjort det mulig å effektivisere en del av de digitale prosessene, for eksempel ved å opprette en automatiseringsmal pr leverandør på alle innkommende fakturaer. 

AI-automatiseringen, som er i ferd med å ta markedet med storm, klarer å opprette slike automatiseringsmaler på egenhånd.

Ved å bruke AI-automatisering flyttes rutineoppgavene fra menneske til maskin. Det kan høres skummelt ut. Men ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring lærer systemet av seg selv, finner mønstre i store datamengder og justerer sin egen modell basert på disse mønstrene.

Dette er forskjellen på regelstyrt automatisering og AI-automatisering.

I Bilagsfabrikken brukes denne teknologien for å effektivisere bilagsbehandlingen. Det betyr at den kan behandle opptil 95% av alle innkommende bilag automatisk. For en regnskapsfører kan det gi en tidsbesparelse på mange timer hver eneste måned. Prøv kalkulatoren og se hvor mye tid du kan spare.

– Systemet har lært at eksempelvis flaskepant skal på én konto med gitt mva-sats og mineralvann på en annen konto med annen mva-sats. Da automatikken fanger opp slike ting kommer tidsbesparelsen og effekten av korrekt bilagsføring.

Kristine Bratrud Rudberg, Lykketall regnskapsbyrå.

Kunstig intelligens realiserer tidsbesparelser

Kunstig intelligens og automatisk bilagsføring

Kunstig intelligens vil realisere store tidsbesparelser og rydde vekk store deler av regnskapsførerens rutineoppgaver. 

Regnskapsføreren kan derfor bruke tiden på mer krevende oppgaver. Som økonomisk rådgivning og råd i forhold til daglig drift, systemvalg, moms og skatt, HR og ledelse.

Med Bilagsfabrikken bruker jeg mindre tid på å føre bilag og flytte rundt på kontoer. Det er veldig gøy å kunne bidra med andre ting også, som økonomisk rådgivning eller støtte rundt strategi og systemer.

Kristine Bratrud Rudberg, Lykketall

AI-automatiseringen er ingen konkurrent, men er heller med på å forsterke rollen til regnskapsføreren som nå går over i en ekspertrolle og blir en strategisk samarbeidspartner. 

Gir verdi til kunden

Kreativitet, kritisk tenkning og menneskelig kontakt er viktig. Det kan ikke erstattes av kunstig intelligens og maskiner.

Å møte kunden, forstå deres problemstillinger og veilede de til å ta lønnsomme beslutninger er vanskelig å se for seg at en maskin kan gjøre. Samarbeid, tillit og gode relasjoner vil være avgjørende og verdifullt for kunden.

Regnskapsbyråene må finne de tjenestene som skaper verdi for kundene. Ved å ha god kjennskap til systemer, løsninger og ulike integrasjonsmuligheter blir det mulig å optimalisere og effektivisere prosesser. Og rett og slett gjøre livet enklere for økonomiavdelingen.

Visste du at Tripletex er integrert mot en rekke andre systemer? Her kan du se hele oversikten.

Flytende kommunikasjon

Teknologien gir rom for å bedre dialogen med kunden. Samspillet blir mer flytende og i økende grad i digital form.

Med Bilagsfabrikken går bilagene automatisk til attestering og bokføring. Regnskapsførerne opplever at kundene blir løpende oppdatert, og at regnskapet er ajour hver dag.

Dataen kommer raskere på plass og gir et bedre sanntidsbilde av økonomien til kundene. Tallene kan brukes til å forklare hvordan bedriften går akkurat nå, gi lønnsomme økonomiske råd og bistå i å ta gode strategiske beslutninger.

Slik bruker Lykketall Bilagsfabrikken som en del av sin strategi.

Bilagsfabrikken støtter regnskapsbyråer i overgangen til AI-automatisering

Bilagsfabrikken effektiviserer jobben

Det er enkelt å komme i gang med Bilagsfabrikken når du er Tripletex-kunde. Alt du trenger å gjøre er å koble Bilagsfabrikken til din konto. En av våre hyggelige medarbeidere vil så ta kontakt med deg, og i løpet av 30 minutter er du oppe og gå. 

Bilagsføringen vil deretter gå automatisk, og du kan bruke mer tid på verdiskapning enn på rutineoppgaver.

Kontakt oss for en gjennomgang

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!

Fra regelstyrt automatisering til AI-automatisering

Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens er AI-automatisering på vei inn i regnskapsbransjen med full styrke. Den tar automatiseringen til et helt nytt nivå og kommer til å endre måten du jobber på.

I regnskapsverden er det hovedsakelig to former for automatisering. Regelstyrt automatisering og AI-automatisering ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Begge formene utfører samme oppgave, men med to veldig forskjellige prosesser.

Regelstyrt automatisering

Automatisering innenfor regnskap er ikke nytt. Verktøyet har vært i bruk i lang tid og blir stadig bedre. Regelstyrt automatisering er den vanligste formen og antakeligvis noe du allerede bruker i dag. 

Vi kaller det regelstyrt fordi en person legger inn forskjellige regler i regnskapsprogrammet etter behov. For eksempel at en faktura fra et bestemt prosjekt skal føres på en spesifikk kostnadskonto. 


Bilagsfabrikken kan allerede automatisere opptil 95% av de innkommende bilagene – takket være AI-automatisering


Det er mulig å lage komplekse regnskapsregler og oppnå gode resultater. Men utfordringen er at dette må vedlikeholdes manuelt. Etter hvert kan reglene bli svært komplekse og vanskelige å forstå. Det må tas hensyn til mange forskjellige perspektiver, og reglene må oppdateres kontinuerlig i henhold til eventuelle endringer.

Den regelstyrte automatiseringen vil gi tidsbesparelser og gjøre at enkelte prosesser går raskere. Men samtidig kan det også være tidkrevende å opprette og vedlikeholde alle reglene. Så hvor mye tid sparer du egentlig?

Maskinlæring og kunstig intelligens (AI)

AI (artificial intelligence) er engelsk for kunstig intelligens. Kort fortalt betyr det at maskinen eller systemet lærer av seg selv, basert på algoritmer og data. Maskinlæring er en form for kunstig intelligens som gjør at systemet finner mønstre i store datamengder, og justerer sin egen modell basert på disse mønstrene.

Innenfor regnskap har det vist seg at maskinlæring funker svært godt, og kan automatisere opptil 95% av alle inngående fakturaer. Det vil gi store tidsbesparelser og kan nærmest eliminiere det manuelle arbeidet i forbindelse med bilagsbehandling.

Regnskapsbyrået Lykketall bruker Bilagsfabrikken. Les om deres erfaringer her.

Ved å bruke kunstig intelligens klarer vi å overkomme noen av utfordringene innenfor regelstyrt automatisering. Maskinlæringen gjør at systemet lærer av seg selv, og lar seg ikke begrense av kunnskapen og erfaringen til en person.

Bilagsfabrikken effektiviserer jobben

Bilagsfabrikken gjør rutineoppgavene for deg

Ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens blir det mulig å ta automatisering til neste nivå. I Bilagsfabrikken bruker vi denne teknologien for å effektivisere bilagsbehandlingen, og kan allerede behandle opptil 95% av alle innkommende bilag automatisk.  

Dette er mulig fordi den kunstige intelligensen har en enorm kapasitet til å utføre rutineoppgaver. Eksempelvis vil det være helt absurd for et menneske å behandle et datasett med 10 000 regler på én dag, men helt vanlig for en algoritme som jobber kontinuerlig.

I gjennomsnitt tar det flere minutter å behandle et bilag manuelt, men med Bilagsfabrikken tar det kun noen sekunder. Det gjør at du kan spare flere timer i måneden – timer som du kan bruke på andre, mer betydningsfulle ting.

Bilagsfabrikken er skreddersydd for hvert selskap. Målet er å bygge den mest effektive løsningen for deg slik at du kan bruke din tid på det som er mest verdifull for deg og din bedrift.

Erstatter ikke regnskapsføreren

AI-automatisering vil produsere store tidsbesparelser og kommer derfor til å endre rollen til en regnskapsfører. Teknologien er ingen konkurrent til regnskapsføreren, men heller en kollega og hjelper som bidrar til at yrket blir både viktigere og mer spennende.


– Selv om tiden med å føre bilag går ned, er fastprisen den samme. Det betyr at vi kan tilby andre tjenester innenfor samme fastpris.

Kristine Bratrud Rudberg, Lykketall regnskapsbyrå

Dataen vil komme raskere på plass og danne et bedre sanntidsbilde av regnskapet og økonomien. Regnskapsføreren kan nå bruke tiden på mer krevende oppgaver som analyse, økonomisk rådgivning og støtte rundt strategi.

Denne endringen vil gi merverdi til kundene, og ikke minst til regnskapsføreryrket.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en gjennomgang.

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!

Digitalt regnskapsbyrå tar i bruk ny teknologi

Lykketall er et digitalt regnskapsbyrå som ble stiftet høsten 2020. Bak står Kristine Bratrud Rudberg, en fremoverlent og autorisert regnskapsfører som brenner for å ta i bruk ny teknologi. 

Da Kristine først fikk høre om Bilagsfabrikken tok hun raskt kontakt med Tripletex. Bilagsfabrikken kunne være løsningen for å gi selskapet den dytten det trengte for å kunne stabilisere kundemasse og arbeidsmengde raskt etter oppstart. 

– En ny generasjon bilagshåndtering. Les om Bilagsfabrikken her.

Flying start

Etter å ha jobbet med regnskap siden 2013 valgte Kristine å slutte i sin faste jobb, for å følge gründerdrømmen. Det ble starten for selskapet som hjelper bedrifter i SMB-markedet til å jakte resultatforbedring, forenkling og vekst.

Lykketall opplevde rask vekst og god tilgang på kunder uten særlig vekt på markedsføring. – Dette tyder på at potensialet for vekst er stort med de riktige grepene, sier Kristine. Hun forteller videre at Bilagsfabrikken har vært en viktig del av strategien rundt både om de skal ansette og hvem de skal ansette. – Tripletex sammen med Bilagsfabrikken ble en så god match at jeg tidlig så et utviklingspotensiale. I mars kom første ansatt.

Kristine hadde selv jobbet i flere regnskapsprogram, men hadde så god erfaring med Tripletex at det ble et naturlig valg. 

Les mer om Tripletex her.

Viktig å utnytte ny teknologi

Digitalt regnskapsbyrå. Lykketall bruker Bilagsfabrikken.

Lykketall er et digitalt regnskapsbyrå, som kun jobber med flyt i Tripletex. Vi spør om Kristine er interessert i teknologi. – Ja, det er noe jeg fronter, svarer hun. – Vi hjelper kunder med å utnytte teknologi, og har et bredt nettverk som kan bistå. Lykketall kan være en støttespiller og et bindeledd mellom de ulike aktørene, slik at vi løser et problem.

Lykketall er en del av bedriftsnettverket NT6 på Gjøvik. Dette nettverket jobber tett sammen innenfor teknologiutvikling, økonomi, kommunikasjon og strategi. – Det er med partnerne her vi kan tilby kundene å få hele kaka, sier Kristine. – Om en kunde skal begynne med nettbutikk, trenger et API mellom ulike systemer, skal endre strategi eller trenger noen som kan bistå med forankring. Vi bistår bredt med alt fra tall, design, koding og det menneskelige. 

– Det er på grunn av NT6 jeg turte å satse. Som travel småbarnsmor kan man vel si at det er galskap å si opp en fin, trygg og fast jobb. Men det har gått kjempefint å starte for meg selv. Kristine forteller om enorm motivasjon for å få gründerdrømmen til å lykkes, og opplever lykkeønskninger og heiarop fra alle kanter.


Kristine gikk jo nærmest all in og spurte om Bilagsfabrikken var klart å ta i bruk, eller om Lykketall måtte ansette en person for å håndtere bilagsføringen.

Øyvind Fosser, Tripletex

Smidig samarbeid

– Tripletex har helt klart vært en viktig støttespiller. Kristine forteller om et godt og smidig samarbeid med Øyvind Fosser, partner account manager i Tripletex. – Han tok meg tidlig inn som pilot i Bilagsfabrikken og det var avgjørende for å satse tungt på Tripletex. AI er fremtiden og det er viktig å være tidlig ute. Her bidrar Tripletex og Bilagsfabrikken godt.  

Lykketall sin strategi er å vokse rolig og kontrollert, med digitale kunder. Derfor ble Kristine begeistret da hun først leste om Bilagsfabrikken, et effektivt verktøy med maskinlæringsteknologi i bunnen som automatiserer bilagshåndteringen. – Jeg leste først om Bilagsfabrikken på Tripletex sine nettsider og tok raskt kontakt, forteller hun. 

Les også: Slik vil kunstig intelligens forandre din arbeidshverdag

En del av strategien

Kristine så på Bilagsfabrikken som en mulighet til å spare tid, da systemet gjør mye av det manuelle arbeidet. – Hun gikk jo nærmest all in, sier Øyvind. – Og spurte om det var klart å ta i bruk, eller om Lykketall måtte ansette en person for å håndtere bilagsføringen. – Så ble det likevel begge deler da, smiler Kristine.


– Selv om tiden med å føre bilag går ned, er fastprisen den samme. Det betyr at vi kan tilby andre tjenester innenfor samme fastpris.

Kristine, Lykketall

Hun fortsetter, – Det var veldig enkelt å komme i gang, og etter en introduksjonsrunde med Øyvind var alt oppe og gå. Det opplevdes veldig strømlinjeforma.

I dag er Bilagsfabrikken en del av Lykketall sin strategi, og gir den lille bedriften større frihet. Etter vi tok i bruk Bilagsfabrikken har jeg fått en helt annen ro i arbeidshverdagen. Hver morgen starter jeg med en tur inn i Bilagsfabrikken for å kontrollere bilagene som ikke går automatisk til attestering og bokføring. Nå vet vi at ting blir gjort. Kundene er også mer fornøyde fordi de er løpende oppdatert og regnskapet er ajour hver dag.

– Det er mange fordeler med det her. Blant annet slipper du den dyre opprydningsjobben, fordi nå er ting ført riktig fra start. Bilagsfabrikken lærer på ordrelinjenivå. En dag fikk jeg en lang faktura fra ASKO med varelinjer innenfor flere moms-satser og fire-fem ulike kostnadskontoer. Jeg oppdaget etter en kontroll at alt var ført riktig av seg selv, da skjønte jeg at valget jeg hadde tatt var riktig. Det var rett og slett gøy. Kall meg gjerne yrkesskadet, ler Kristine. – Det er fint med en standard som legger på informasjon og føring, og så blir vi mer en controller.

Mer tid til kunden

Fra en bransje som tidligere har jobbet på timepris, synes Kristine det nå fungerer best med fastpris. – Selv om tiden med å føre bilag går ned, er fastprisen den samme. Det betyr at vi kan tilby andre tjenester innenfor samme fastpris. Jeg gjør på ingen måte mindre for kunden, men bruker mindre tid på å føre bilag og flytte rundt på kontoer. Det er veldig gøy å kunne bidra med andre ting også, som økonomisk rådgivning eller støtte rundt strategi og systemer.

– Her om dagen var jeg med i et internmøte med en kunde, og selv om alt ikke angikk meg eller økonomi fikk jeg et bredere bilde av kunden. Jeg kunne bli med fordi estimert fastpris som ble satt før jeg startet med Bilagsfabrikken dekker inn tiden jeg bruker på kunden i møter og rundt rådgiving. Det gir merverdi som kunden setter pris på, og jeg har enda bedre grunnlag for å gi gode råd.


AI er fremtiden og det er viktig å være tidlig ute. Her bidrar Tripletex og Bilagsfabrikken godt.

Kristine, Lykketall

Dessuten kan kunder også ta kontakt uten å være redd for at kostnadene løper. Lykketall satser på faste og trygge fastpriser som inkluderer alt av bilagsføring, lønn, årsoppgjør, transaksjoner og henvendelser. – På denne måten får både jeg og kunden mer ro over arbeidet, sier Kristine.

– Kundene trenger ikke bekymre seg for at fakturaen blir høy selv om det har vært litt kontakt en måned. Jeg involveres tettere og det gir grunnlag for meg til å kunne rådgi tidligere, være tettere på prosessene og dermed ha et bedre totalbilde av kunden. Dette mener jeg gir et bedre sluttprodukt enn om kunden er redd for at det blir fakturert mange kvarter på grunn av sporadisk kontakt. Etter en gitt periode tar vi en opptelling og justerer prisen slik at den blir riktig både for meg og kunden, dersom det er skjevheter. 

Stor endring med Bilagsfabrikken

Kristine opplever at den største endringen etter å ha tatt i bruk Bilagsfabrikken er en god miks av å spare tid, samt at bilagsføringen er enda mer korrekt. – Det går kjappere å føre bilag. Systemet har lært at eksempelvis flaskepant skal på én konto med gitt mva-sats og mineralvann på en annen konto med annen mva-sats. Da automatikken fanger opp slike ting kommer tidsbesparelsen og effekten av korrekt bilagsføring. 

Bilagsfabrikken bidrar til vekst, kontroll og rutiner. Den er strategisk viktig for oss.

Kristine, Lykketall

Siden jeg nå kan gå igjennom mange kunder veldig kjapt, fører jeg bilag mye oftere. Selv på en liten kunde kan jeg være innom hver eller annen hver dag. Det gir meg en ro og kunden er alltid ajour og strålende fornøyd, sier Kristine.

Passer for alle som har leverandørfakturaer

Bilagsfabrikken er så enkelt og intuitivt som det bør være. Det går fint å jobbe med mange kunder, når så mange som mulig sender inn EHF. Av Lykketall sine kunder anslår Kristine at opptil 80% av leverandørene bruker EHF. Dette er noe det jobbes konstant med for å kunne nyttiggjøre seg AI.

– For kunder som har en høy andel EHF vil Bilagsfabrikken utgjøre en stor forskjell. For regnskapsbyråer kan det på sikt endre arbeidsfordeling og roller internt. Det vil bli enklere å plukke ut rollen som ren bilagsfører, sier Kristine.

Lykketall velger å ikke fordele porteføljen internt, men at alle har en generell oversikt. Det er bedre å kjenne rutiner, metode og hva kunden driver mer. – Foreløpig er vi et lite firma, og da er det bedre med den oversikten. Det gjør oss mindre sårbare rundt ferie og fravær. Jobben blir gjort uten store endringer i rutiner og opplæring, sier Kristine.

Lærer av seg selv

– Historisk sett er det ganske travelt å være regnskapsfører. Men med Bilagsfabrikken blir det enklere å ha en 8-16 jobb, sier Kristine. Strategisk kan man velge å se på det som en mulighet til større omsetning. Eller man kan effektivisere og minimere tidsbruk, få tid til andre oppgaver og ha en mer behagelig og ajour arbeidshverdag.  

Siden Lykketall startet å ta i bruk systemet har det effektivisert rutineoppgavene. Det gjør at de har mer tid til å fokusere på andre oppgaver som følger med i en oppstartsfase. – Bilagsfabrikken bidrar til vekst, kontroll og rutiner. Den er strategisk viktig for oss, avslutter Kristine.

Kontakt oss for en gjennomgang

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!

Automatisering av regnskap – slik vil kunstig intelligens forandre din arbeidshverdag

Glem rutineoppgaver og kjedelige tidstyver, regnskap blir aldri det samme igjen. Med Bilagsfabrikken kan du automatisere opptil 95% av dine inngående bilag og dermed spare mye verdifull tid.

En yrkesgruppe som har vært i kraftig endring i takt med digitaliseringen er regnskapsførerne. De som har omfavnet teknologien har flyttet regnskapet opp i skyen og effektivisert arbeidsoppgavene. Nå kommer verktøyet som vil føre de inngående bilagene for deg og spare deg for verdifull tid. Tid som du kan bruke på å gi økonomiske råd og hjelpe dine kunder enda bedre.

Automatisering av regnskap?

Ja, allerede nå kan maskinlæring og kunstig intelligens automatisere opptil 95% av bilagsbehandlingen. Maskinlæring er en variant av kunstig intelligens, og kort fortalt betyr det at systemet lærer seg å tolke store mengder av data og mønstre. Systemet leser altså strukturert data, lærer av det som blir rettet på og blir dermed gradvis flinkere til å forstå det som kommer inn.

Sammenlign gjerne maskinlæring med å lære seg et nytt språk. I starten kan du kun noen få ord. Etter hvert øker ordforrådet og din forståelse for språket, før du begynner å sette sammen setninger og prate mer og mer flytende. Jo mer du lærer, jo mer flyter det av seg selv.


Bilagsfabrikken frigjør tid for oss i Tandem, som gjør at vi kan gi enda flere lønnsomme råd til våre kunder!

Emilie Ekmalm, Tandem


Må ikke forveksles med regelstyrt automatisering

Om du har erfaring med tradisjonell regelstyrt automatisk bokføring fra Tripletex eller andre systemer, vet du at dette krever at noen i forkant nøyaktig har definert hvilke kriterier som må være møtt for at et bilag skal bli bokført etter bestemte regler og eventuelt bli automatisk bokført.

Bilagsfabrikken løser dette på en helt annen måte, ved å lese og lære av historikk, se mønstre og tolke data i bilag – og på bakgrunn av dette gi forslag til kontering av et bilag – uten at et menneske er involvert. Foreløpig støtter fabrikken kun EHF og fakturaformatet EHF/NELFO, men det jobbes med støtte for flere formater.

Sende faktura? Prøv Tripletex fakturaprogram i dag

Bilagsfabrikken er åpen

Automatisering av regnskap: Bilagsfabrikken gjør jobben for deg

Bilagsfabrikken er et verktøy som hovedsakelig er rettet mot deg som er regnskapsfører. Fabrikken gjør grovarbeidet for deg, takket være kunstig intelligens, og produserer betydelige besparelser både for deg og dine kunder. 

Bilagsfagbrikken er en del av deres strategi. Her kan du lese om hvordan regnskapsbyrået Lykketall bruker Bilagsfabrikken.

Når et bilag kommer inn registrerer systemet all nødvendig informasjon og går gjennom en kontroll- og godkjenningsprosess. De bilagene som må sendes videre til regnskapsfører blir skilt ut. Alle andre bilag, opptil 95%, vil føres automatisk etter kort tids bruk. 

Du slipper altså å gjøre det meste av den manuelle behandlingen av bilag, og kan heller fokusere på andre ting. 

Reduserer behandlingstiden

Behandling av bilag har blitt en tidstyv for mange regnskapsførere, og automatisering av regnskapet vil frigjøre verdifull tid. I gjennomsnitt tar det ca 3 minutter å behandle et bilag manuelt, med Bilagsfabrikken tar det kun noen sekunder. 


Med Bilagsfabrikken får jeg mer ro i arbeidshverdagen. Jeg vet at oppgavene er gjort og at ting blir mer riktig. Kundene er fornøyde fordi de er løpende oppdaterte og ajour.

Kristine, Lykketall


La oss ta utgangspunkt i at du mottar 700 inngående bilag i måneden. Det vil ta 35 timer å behandle manuelt dersom behandlingstiden er på 3 minutter pr bilag. Om antallet bilag som krever manuell behandling blir redusert til 70, vil den månedlige behandlingstiden bli kun 3,5 timer.

Tidsbesparelsen er enorm! I dette eksempelet blir det totalt 378 timer spart på ett år.

Det er verdifull tid som du kan bruke på andre ting.

Du sitter i førersetet

Bilagene som kommer inn til Bilagsfabrikken vil få en score basert på hvor sannsynlig det er at den automatiske behandlingen er korrekt. 

Automatisering av regnskap: Bilagsfabrikken gjør jobben

Dermed kan du fokusere på de bilagene som har en lavere score enn 100%. Men du har fremdeles mulighet til å kontrollere alle bilag som kommer inn. Slik bevarer du kontrollen, men du slipper å gjøre det tidkrevende og manuelle arbeidet. 

Slik kommer du i gang

Bilagsfabrikken er svært enkel å implementere. Du kobler den mot din Tripletex-bruker og velger hvilke av dine kunder som skal kobles på før maskinlæringen starter. Bilagsfabrikken leser da historikken til bilagsføringen som har blitt gjort tidligere, og dermed vil den lære seg å tolke nye bilag som kommer inn. Etter en økt på ca 30 minutter med en i vårt team er du i gang! 

Som vi skrev innledningsvis – automatisering av regnskap kommer til å forandre din arbeidshverdag. Så hva vil du bruke den nyvunnede tiden din på?

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!