Fra regelstyrt automatisering til AI-automatisering

Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens er AI-automatisering på vei inn i regnskapsbransjen med full styrke. Den tar automatiseringen til et helt nytt nivå og kommer til å endre måten du jobber på.

I regnskapsverden er det hovedsakelig to former for automatisering. Regelstyrt automatisering og AI-automatisering ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Begge formene utfører samme oppgave, men med to veldig forskjellige prosesser.

Regelstyrt automatisering

Automatisering innenfor regnskap er ikke nytt. Verktøyet har vært i bruk i lang tid og blir stadig bedre. Regelstyrt automatisering er den vanligste formen og antakeligvis noe du allerede bruker i dag. 

Vi kaller det regelstyrt fordi en person legger inn forskjellige regler i regnskapsprogrammet etter behov. For eksempel at en faktura fra et bestemt prosjekt skal føres på en spesifikk kostnadskonto. 


Bilagsfabrikken kan allerede automatisere opptil 95% av de innkommende bilagene – takket være AI-automatisering


Det er mulig å lage komplekse regnskapsregler og oppnå gode resultater. Men utfordringen er at dette må vedlikeholdes manuelt. Etter hvert kan reglene bli svært komplekse og vanskelige å forstå. Det må tas hensyn til mange forskjellige perspektiver, og reglene må oppdateres kontinuerlig i henhold til eventuelle endringer.

Den regelstyrte automatiseringen vil gi tidsbesparelser og gjøre at enkelte prosesser går raskere. Men samtidig kan det også være tidkrevende å opprette og vedlikeholde alle reglene. Så hvor mye tid sparer du egentlig?

Maskinlæring og kunstig intelligens (AI)

AI (artificial intelligence) er engelsk for kunstig intelligens. Kort fortalt betyr det at maskinen eller systemet lærer av seg selv, basert på algoritmer og data. Maskinlæring er en form for kunstig intelligens som gjør at systemet finner mønstre i store datamengder, og justerer sin egen modell basert på disse mønstrene.

Innenfor regnskap har det vist seg at maskinlæring funker svært godt, og kan automatisere opptil 95% av alle inngående fakturaer. Det vil gi store tidsbesparelser og kan nærmest eliminiere det manuelle arbeidet i forbindelse med bilagsbehandling.

Regnskapsbyrået Lykketall bruker Bilagsfabrikken. Les om deres erfaringer her.

Ved å bruke kunstig intelligens klarer vi å overkomme noen av utfordringene innenfor regelstyrt automatisering. Maskinlæringen gjør at systemet lærer av seg selv, og lar seg ikke begrense av kunnskapen og erfaringen til en person.

Bilagsfabrikken effektiviserer jobben

Bilagsfabrikken gjør rutineoppgavene for deg

Ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens blir det mulig å ta automatisering til neste nivå. I Bilagsfabrikken bruker vi denne teknologien for å effektivisere bilagsbehandlingen, og kan allerede behandle opptil 95% av alle innkommende bilag automatisk.  

Dette er mulig fordi den kunstige intelligensen har en enorm kapasitet til å utføre rutineoppgaver. Eksempelvis vil det være helt absurd for et menneske å behandle et datasett med 10 000 regler på én dag, men helt vanlig for en algoritme som jobber kontinuerlig.

I gjennomsnitt tar det flere minutter å behandle et bilag manuelt, men med Bilagsfabrikken tar det kun noen sekunder. Det gjør at du kan spare flere timer i måneden – timer som du kan bruke på andre, mer betydningsfulle ting.

Bilagsfabrikken er skreddersydd for hvert selskap. Målet er å bygge den mest effektive løsningen for deg slik at du kan bruke din tid på det som er mest verdifull for deg og din bedrift.

Erstatter ikke regnskapsføreren

AI-automatisering vil produsere store tidsbesparelser og kommer derfor til å endre rollen til en regnskapsfører. Teknologien er ingen konkurrent til regnskapsføreren, men heller en kollega og hjelper som bidrar til at yrket blir både viktigere og mer spennende.


– Selv om tiden med å føre bilag går ned, er fastprisen den samme. Det betyr at vi kan tilby andre tjenester innenfor samme fastpris.

Kristine Bratrud Rudberg, Lykketall regnskapsbyrå

Dataen vil komme raskere på plass og danne et bedre sanntidsbilde av regnskapet og økonomien. Regnskapsføreren kan nå bruke tiden på mer krevende oppgaver som analyse, økonomisk rådgivning og støtte rundt strategi.

Denne endringen vil gi merverdi til kundene, og ikke minst til regnskapsføreryrket.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en gjennomgang.

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan spare tid og penger med Bilagsfabrikken? Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang!